Silent

Thế là cuối cùng tôi đã lập 1 cái blog sau 5 năm nghĩ về nó (Từ lúc tôi học lớp 9). Hic, một điểu tôi cần khắc phục là thói quen hành động (take action) rất chậm.

 

Xin chào! Mọi buồn vui tôi đều để hết ở đây. Cả ước mơ của tôi nữa 😉

 

3 thoughts on “Silent

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s