Tôi yêu blog của mình!

Trời ơi, hôm nay tôi phấn khích cực kỳ! Vì cuối cùng tôi đã tạo được blog riêng. Có lẽ mọi người cho rằng tôi điên, mày bị sao thế, có mỗi cái blog cỏn con mà phát điên phát rồ cả lên.

Nhưng cảm xúc thì việc gì phải kiểm soát, nhi? Yêu thì cứ nói yêu. Ghét thì cứ nói ghét (nhưng tùy trường hợp thôi, nói dại lại vạ vào thân). Thích thì cứ kêu thích. Điên thì cứ bảo điên.  Tôi yêu blog thì tôi hét toáng lên cho thiên hạ biết “Tao yêu mày lắm, cưng àaaa!”

Chất lượng cuộc sống là chất lượng cảm xúc mà. \m/

Nếu bạn đọc bài thấy dzui dzui (vì tôi điên, vì ngớ ngẩn hay vì lý do gì đi nữa) thì cười phá lên một tiếng nhé, đời sẽ vui hơn đó! Vậy là bài viết này mang lại được một giá trị cho bạn, như vậy tui sẽ rất vuiiiii \m/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s