“You leave me breathless”…

Hôm qua tôi bắt đầu hiểu tại sao bài “Breathless” của Shayne Ward lại nổi tiếng và được nhiều người nghe dai dẳng đến như thế.

Bởi vì nó đúng.

Phức tạp thật, giá như con người, hay cụ thể hơn là tôi, có thể sống vui mà không nhớ nhung nhỉ. Như vậy không có buổi chiều vui nào tôi cứ ngồi cười nhe nhởn như con điên. Không có buổi tối buồn nào tôi phải lang thang giữa McDonald’s. Giữa không gian vàng ấm của tiệm thức ăn nhanh, tôi tình cờ nghe được bài “Breathless”. Bần thần hiểu tại sao nó lại nổi tiếng đến như thế.

Bởi vì mỗi chúng ta, rồi sẽ có lúc nghiện bài này kinh khủng. Một bài hát đánh đúng vào tâm trạng chung của cả thế giới, thì sống dai dẳng trên đời là chuyện tất nhiên… 

You leave me breathless
You’re everything good in my life
You leave me breathless
I still can’t believe that you’re mine
You just walked out of one of my dreams
So beautiful you’re leaving me
Breathless”

Có khi nào bạn giống tôi không? 🙂

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s