Bắt đầu một ngày tuyệt vời

“Một buổi tối ưa thích của em là ăn một món đường phố. Ngồi chỗ nào có thể nhìn ra đường, uống ít đồ. Nhìn cuộc sống đường phố, đời thường, buồn, nhưng gần gũi. Thế là đời đẹp.”

“Em nói thiếu rồi. Đó phải là ngày mình làm được việc nữa”. 

“Ừ đúng. Ngày hoàn hảo là làm việc thật hiệu quả. Rồi mới tính đến chuyện hưởng thụ.”

 

Và ngày hôm nay, đã hài lòng là mình vừa viết xong một bài trì hoãn cả chiều nay. Cũng nhờ tự nhiên được thằng bạn “giời đánh” cho nguyên cục buồn tổ chảng. Cái gì đến với mình cũng tốt cả, cũng giúp mình cả. Nỗi buồn cũng thế. 

 

Cảm giác hài lòng sau khi xong việc rất tuyệt vời. Đó sẽ là bắt đầu của một ngày tuyệt vời, nhỉ? :3

 

Sáng rồi. Ngủ thôi. 🙂 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s