Nhật ký cảm xúc 2: Tôi hứa

Lời hứa thứ nhất: Tôi hứa, 6 tháng kể từ hôm nay, tức là ngày 6/10/2014, tôi sẽ sở hữu một kênh truyền thông có tiếng nói. 

“Có tiếng nói” chứ chưa phải mạnh. Vì để đến được chữ “mạnh” là xa lắm. 

Càng ngày càng hiểu quyền lực của những kênh truyền thông mạnh. Nhiều lúc ức sôi máu, như lúc này đây. 

Tôi ghi nhớ ngày này, ngày 6/4/2014. Tôi thấy rõ mồn một cảm xúc trong mình: Bất lực. 

Bất lực. Muốn nói mà không được. Muốn viết mà không được. 

 

Ghi nhớ cảm xúc bất lực này, để lấy nó làm động lực cho nhiều ngày sau.

 

Lời hứa thứ 2: Kể từ hôm nay tôi sẽ làm việc chăm chỉ, chăm chỉ, chăm chỉ. Tôi sẽ viết 3 tiếng một ngày. Mỗi ngày tôi không làm được cam kết này thì tôi sẽ mời những người comment tại trang blog này (làm chứng cam kết của tôi) một ly cafe Starbucks.

 

Tôi thường khóc mỗi khi cảm thấy khả năng của mình yếu kém. Lần này cũng vậy….

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s