Nhật ký cảm xúc 4: Cảm ơn nỗi buồn

Hôm bữa tham dự một cuộc thi nhỏ ở một ngôi trường to. Mình và 2 người nữa đạt giải Nhất. Sau khi cuộc thi kết thúc, có một người lạ nói với mình:

“Chúc mừng em. Quá tự tin, chậm rãi và bình tĩnh. Em hoàn toàn xứng đáng”.

Mình chắp tay cảm ơn. Đó là câu khen hiếm hoi mình nhận được.

 

Cảm ơn nỗi buồn 2 năm sống một mình đã biến mình từ một con người nóng nảy thành một người bình tĩnh và chậm rãi.

Cảm ơn nỗi buồn đã cho mình hiểu và học cách vui vẻ mỗi ngày, từng tí một. 

Cảm ơn nỗi buồn đã dạy cho mình cách viết. 

 

“Thank you for the tragedy. I need it for my art”.

 

Xin chắp tay biết ơn ông Trời đã cho mình những nỗi buồn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s